Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Bölümler
Tanıtım
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İletişim
Tanıtım

 

A- MİSYON VE VİZYON

 

 

Misyon

 

         Yabancı Diller Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurumu’nun belirlediği yabancı dil eğitim ve öğretimi politikası doğrultusunda, gelecekte öğrencilerin yabancı dili mesleki ve akademik yaşamlarında sosyal ve kültürel ortamlarda etkin bir biçimde kullanabilecekleri bilgi ve becerileri edindirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

 

 

Vizyon

 

         Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülkemizdeki yüksek akademik standartlara sahip yabancı diller yüksekokullarından biri olmak amacıyla  sadece üniversite öğrencilerine değil, yöre halkının İş İngilizcesi, Çeviri, YDS vb. konularındaki yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarına da cevap verecek, modern fiziki yapılanma, eksiksiz teknik altyapı ve yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek öğretimde toplam kaliteyi yakalamaktır

 

 

 

B- GÖREV TANIMLARI

 

Yetki

 

           T.C. Anayasası ile belirlenmiş Rektörlüğümüze tanınan yetki ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü’nün atamış olduğu, yetki paylaşımını Üniversitemize bağlı olarak akademik ve idari konularda Yüksekokul Müdürü, İdari, konularda Yüksekokul Sekreteri yürütmektedir.

        Yabancı Diller Yüksekokulumuz, öğrencilere modern bir yabancı dil eğitimi vermek amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuzu İsteğe Bağlı Hazırlık eğitimi vermektedir.

         Yükekokulumuzda Yabancı Dil Destek Ofisi (Tutoring Office) ve Uzaktan Eğitim Danışma Ofisi vardır. Yabancı Dil Destek Ofisi akademisyenlere ve öğrencilere yabancı dil öğrenimi konusunda yardım etmektedir. Uzaktan Eğitim Danışma Ofisi ise öğrencilere uzaktan eğitim yabancı dil dersleri ile ilgili konularda yardımcı olmaktadır. Ayrıca yüksekokul, Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla öğrenciler, akademik kadro ve halk için yabancı dil kursları düzenlemektedir.

           Yabancı Diller Yüksekokulunda bilgisayar destekli dil öğrenimi laboratuarları ve multimedya odası vardır.

 

Görev ve Sorumluluklar

             Yabancı Diller Yüksekokulu görev ve sorumlulukları, T.C. Anayasası ile belirlenmiş çerçeveler dahilinde Üniversite Rektörlüğü tarafından belirlenmiş, Müdür ile Akademik ve İdari yükümlülüklerin daha düzgün yürümesi amacıyla Müdürce görevlendirilen Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri sorumluluğunda, koordineli olarak yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

AKADEMİK PERSONEL

 

İDARİ PERSONEL

 

Yrd. Doç. Doç. Dr. Fatih YILMAZ (Müdür)

Okt. Hakan AKKAN (Müdür Yrd.)

Okt. Melike AYPAR (Müdür Yrd.)

Okt. Dr. Ömer Lütfi İSPİRLİ

Okt. Mustafa ÇİĞDEM

Okt. Dr. Uğur KARAKAYA

Okt. Muhsin MUMCU

Okt. Şeyma KÖKCÜ

Okt. Erdal ÖRDEK

Okt. Olcay SÖNGÜT

 


Oğuzhan İMAMOĞLU (Yüksekokul Sekreteri)

Turan KAYMAK (Bilgisayar İşletmeni)

Şeyda ANIT ( Büro Elemanı)

Elif İZGİN (Büro Elemanı)

Fahrettin SİNEKÇİ (Temizlik Elemanı)

 

 

 

 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Müdür Yardımcıları /  Akademik Hizmet   

 Yüksekokul Sekreteri /  İdari Hizmet

Hazırlık Sınıflarının denetimi ve organizasyonu

 

Yüksekokul öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyet plan ve programlarını oluşturmak, uygulamasını sağlamak

 

Her yıl sonunda İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim program ve faaliyetleri konusunda rapor vermek

 

Uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi

 

İngilizce Konuşma Kulübü faaliyetlerinin denetlenmesi

 

Üniversitemiz genelinde yapılan muafiyet, yeterlik, vize,  final ve bütünleme sınavlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve ilan edilmesi  

 

Satınalma iş ve işlemleri

Taşınır Kayıt

Maaşlar

Sigorta ve Kesenekler

Gider ve Taahhütler

Performanslar

Tüm Ödeme İşlemleri

Ekap

HYS

 

Tüm Yazışmalar

Optik Okuma

Personel İş ve İşlemleri

Öğrenci İş ve İşlemleri

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi İş ve İşlemleri

Tömer

Fotokopi İşleri

Test Ofis ve İşlemleri