Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Bölümler
Tanıtım
Yönetim
Akademik Kadro
İdari Kadro
İletişim
Tanıtım

A- MİSYON VE VİZYON

 MİSYON

          Yabancı Diller Yüksekokulu, Üniversitemizin belirlediği yabancı dil politikası doğrultusunda yabancı dil eğitim–öğretimini yürüterek, gelecekte öğrencilerin mesleki yaşamlarında, akademik çalışmalarını sürdürmede, yabancı dilin iletişim aracı olarak kullanıldığı çevrelerde kendilerini ifade edebilmelerinde gerekli olan bilgi ve becerilerini üst düzeye çıkarmayı ve bu hedefe ulaşmayı sağlayan stratejileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

 VİZYON

          Yabancı Diller Yüksekokulu olarak vizyonumuz, ülkemizin her yönüyle üstün akademik standartlara sahip yabancı diller yüksekokullarından biri olmak, modern fiziki yapılanma, eksiksiz teknik altyapı ve yetkin akademisyen kadrosu ile yüksek öğretimde toplam kaliteyi sağlamak, ve  sadece üniversite öğrencilerine değil, yöre halkının iş ingilizce'si, çeviri, YDS vb. sınavlara  hazırlamak gibi yabancı dil öğrenme ihtiyaçlarına da cevap vermektir.

B. YETKİ, GÖREV ve  SORUMLULUKLAR

YETKİ

         Yüksekokulmuzda akademik ve idari konulardaki yetkiyi GOÜ Rektörü’nün atamış olduğu Yüksekokul müdürü, idari konularda ise Yüksekokul sekreteri yürütmektedir.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

         Yabancı Diller Yüksekokulu görev ve sorumlulukları, T.C. Anayasası ve Üniversite Rektörlüğü tarafından belirlenmiş çerçeveler dahilinde olup, okulumuz müdür, müdür yardımcıları ve Yüksekokul sekreteri sorumluluğunda koordineli olarak yürütülmektedir.

 

C. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

          2547 Sayılı YÖK Kanunu’nun 20. maddesi ile teşkilatlanan Yüksekokul, müdür  başkanlığında müdür yardımcıları ve Yüksekokulu sekreteri olmak üzere  tüm  görev ve sorumluluğu içerisinde, fiziksel ve örgütsel yapı dahilinde tüm akademik ve idari personelin görev ve sorumluluklarının daha verimli kullanmaları yönünde yetki- kontrol sistem yönetimi göz önünde bulundurularak hiyerarşik olarak sürdürülmektedir.

 D. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

          Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bilgi ve teknolojiye dayalı, yabancı dilde etkili ve etkin iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek temel amacımızdır. Bu amaca uygun olarak öğrencilerimizi kendine güvenen, sorumluluk alabilen, üretken, teknolojik gelişmeleri takip eden bireyler olarak yetiştirmenin yetki, görev ve sorumlulukları içerisindeyiz.

 

         Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık Eğitim-Öğretim veren bir bölüm mevcut değildir. Üniversitemizde Eğitim-Öğretim gören Fakülte ve Yüksekokul öğrencilerine zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Uzaktan Eğitim Programı dahilinde Yabancı Dil dersini alan öğrenciler için ofis saatleri düzenlenerek öğrencilere hizmet sunulmaktadır. İngilizce Konuşma Kulübü faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.